Tingimused

1. Klubi ja pakutavad koolitused. Eesti Langevarjuklubi (reg nr 80049612) on mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada langevarjusporti. Klubil on Transpordiameti poolt väljastatud tegevusluba langevarjuhüpete korraldamiseks. Klubi pakub langevarjuri algkursusi (AFF või SL tüüpi koolitused) ning tandemhüppeid (koos või ilma videosalvestuseta), edaspidi koos „koolitused“. Käesolevad tingimused kohalduvad Sulle ka juhul, kui ostsid mõne meie koolituse vahendaja (nt kingitus.ee) kaudu.

2. Klubi liikmelisus. Mis tahes koolituse ostja loetakse astunuks klubi liikmeks koolituse ostmise kalendriaasta lõpuni. Liikmelisus ei pikene automaatselt; selle pikendamiseks järgmiseks aastaks tuleb esitada klubile avaldus ning maksta klubi aastamaks (hetkel 95 eurot). Liikmelisusega ei kaasne kohustusi.

3. Tasud. Koolituse ja mis tahes lisateenuste eest tasutud raha ei tagastata, ka siis, kui Sina otsustad mitte hüpata (v.a erandkorras p 5 järgi). Sinu eest saab koolitusel osaleda ja hüpata teine Sinu poolt nimetatud inimene. Kui Sa oled juba osalenud AFF või SL teooriakoolitusel, kuid soovid oma hüppeõiguse üle anda teisele inimesele, tuleb Sinu asendajal juurde tasuda teooriakursuse tasu 25 eurot. Kui Sa keeldud hüppest pärast lennuki õhkutõusmist, loetakse hüpe siiski sooritatuks ning seda ei saa enam üle anda. Koolituste tasude ja kinkekaartide aegumise tingimused on toodud meie veebilehel; tingimustega nõustudes kinnitad, et oled nendega tutvunud.

4. Vastutus. Langevarjusport on seotud riskidega. Meie ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib langevarjuhüppega kaasneda (k.a. kehavigastuste või surma korral), v.a juhul, kui see on tekitatud meie poolt tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

5. Õigus hüpata. Meil on õigus mitte lubada Sind hüppele kas ajutiselt või lõplikult tulenevalt ohutuse kaalutlustest, näiteks järgmistel juhtudel: (i) Sinu füüsiline või psühholoogiline vorm ei võimalda meie hinnangul hüppe ohutut sooritamist; (ii) Sa ei soorita positiivsele tulemusele AFF või SL hüppe eksamit ega korduseksamit; (iii) Sa eirad lennuväljal käitumise reegleid või instruktorite põhjendatud korraldusi. Sellistel juhtudel mis tahes tasusid ei tagastata, v.a juhul, kui hüpe jääb sooritamata pikaajalise (vähemalt kaks aastat kestva) terviserikke tõttu.

6. Hüppe aeg. Me ei saa garanteerida hüppe toimumist konkreetsel päeval või ajal; see sõltub ilmast ja muudest teguritest. Me rakendame siiski parimaid jõupingutusi, et hüppe toimuks kokku lepitud ajal. Hüppe aja muutmine ei anna Sulle õigust küsida raha tagasi.

7. Tandemhüppe aja muutmine (tandem). Tandemhüppe aega on võimalik muuta, kasutades selleks registeerimise kinnituses saadetud tühistamise ja uue aja broneerimise linki. Juhul, kui muudad aega omal algatusel vähem, kui 3 päeva enne hüpet või rohkem, kui ühe korra, siis jätame endale õiguse küsida Sinult enne tandemhüppele lubamist tühistamise tasu 50 eurot. Ülaltoodud piirangud ei kehti haigestumise või muu meie arvates mõjuva põhjuse olemasolu korral.

8. Mitteilmumine (tandem). Juhul, kui Sa ei ilmu tandemhüppele Sinu broneeritud ajal ega tühista oma aega punkti 7 kohaselt, loetakse hüpe sooritatuks ning me ei paku Sulle uut aega ega tagasta raha. Kui kasutasid tasumiseks kinkekaarti, loetakse kinkekaart sellisel juhul kasutatuks.

9. Pildid ja videod. Lennuväljal olles võid Sa sattuda mõnele meie pildile või videole, mida me võime avaldada oma veebilehel või sotsiaalmeedias. Kui Sa ei anna meile sõnaselgelt teada, et Sa seda ei soovi, siis loeme, et oled andnud selleks oma nõusoleku. See kehtib ka konkreetselt Sinu hüppest tehtud piltide või video kohta. Autori varalised õigused konkreetselt Sinu hüppest tehtud piltidele või videole jäävad meile, kuid Sina saad meilt automaatselt tähtajatu tasuta litsentsi sellist materjali ise kasutada.

10. Isikuandmed. Me kogume ja säilitame Sinu kohta järgmiseid isikuandmeid: sünniaeg, kaal, pikkus, Sinu poolt deklareeritud terviseandmed ning Sinu sooritatud koolituste ja hüpete ajalugu. Teeme seda järgmistel eesmärkidel: (i) et kontrollida Sinu õigust hüpata ning valida Sulle õiget varustust; (ii) et meie instruktoritel oleks ülevaade Sinu terviseseisundist ja füüsilisest vormist ning Sinu arengust langevarjurina. Säilitame lisaks Sinu kontaktandmeid, et anda Sulle informatsiooni Sinu valitud koolituse kohta ning võimalusel saata Sulle pärast hüpet üks kiri teabega edasiste hüppamise võimaluste kohta. Kustutame kõik Sinu andmed maksimaalselt kolme aasta möödumisel Sinu viimasest hüppest.