Klubist

Eesti Langevarjuklubi on 1998. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on oma liikmetele parimate hüppetingimuste ja arenguvõimaluste loomine ning Eesti langevarjuspordi edendamine. Allpool leiad vastuse küsimusele, miks algaja langevarjunduse-huviline peaks valima just meie klubi?

Kõige suurema kogemusega instruktorid Eestis

Eesti Langevarjuklubi ridadesse kuulub üle kümne instruktori, kellel kõigil on selja taga hüppeid vahemikus 500-2800. Sind hakkavad koolitama sellised mehed ja naised nagu Kristiina Kasemets (3000+ langevarjuhüpet), Kaido Raudvere (2700+ hüpet), Anton Sigal (1700+ hüpet), Andres Villemson (1400+ hüpet), Merlin Saareste (900+ hüpet) jt.

Parim hüppelennuk Eestis

Klubi kasutuses on konkurentsitult kiireim ja parim hüppelennuk Eestis – 2006. aastal ehitatud ja spetsiaalselt langevarjuhüpeteks kohandatud Pilatus PC-6 Porter, mis viib kümme langevarjurit nelja kilomeetri kõrgusele kõigest 15 minutiga.

Turvalisus ja ohutus

Eesti Langevarjuklubi viib läbi ainult kandiliste sportlangevarjudega hüppamise koolitusi. Kandilised sportlangevarjud on juhitavad ja nendega maandumine on õige maandumistehnika kasutamisel pehme. Õigesti käitudes on kandiliste sportlangevarjudega vigastuste tõenäosus tunduvalt väiksem kui ümmarguste dessantvarjude puhul.

Langevarjude lennukõlblikkuse nõuded ja hoolduse kord on sätestatud Lennuameti poolt kinnitatud Eesti Langevarjuklubi langevarjundustegevuse käsiraamatus. Igale langevarjukomplektile teostatakse põhjalik ülevaatus kord aastas, lisaks jooksvad ülevaatused kui selleks on vajadus.

Parim arenemisvõimalus langevarjurile

Eesti Langevarjuklubil on de facto Eestis kõige laiemad teadmised langevarjuspordist. Toetame igati Sinu edaspidist arengut langevarjurina, korraldades täiendkoolitusi (mis on klubi liikmetele tasuta!) ning tuues Eestisse maailmaklassi treenereid.

Oleme langevarjuspordi eestvedajad Eestis

Kõik Eesti langevarjuspordis püstitatud ametlikud rekordid on sündinud eranditult Eesti Langevarjuklubi liikmete initsiatiivil ja osalusel. Meile kuulub suurima vabalangemises moodustatud kujundi rekord, suurima ainult naiste osalusel moodustatud kujundi rekord, FS4 kujundhüpete Eesti rekord, FF (freefly) hüpete Eesti rekord, kupliakrobaatika üld- ja naiste rekord.

Lisaks on meie klubi liikmed osalenud maailmarekordites (BASE hüpped, suurimad vabalangemises moodustatud kujundid) ning esindanud oma riiki Euroopa meistrivõistlustel ja maailmakarikal.

Eesti Langevarjuklubi on olnud ka langevarjuspordi alase õigusliku regulatsiooni kaasajastamise eestvedaja Eestis. Me tahame oma ala edasi viia ja oskame seda teha.

Mugavad klubiruumid

Teooriakoolituseks on mugavad klubiruumid Tallinna kesklinnas, langevarjuhüpped toimuvad Tallinnast vaid 50 km kaugusel Rapla lennuväljal, kus kõik liikmed saavad lisatasuta kasutada klubile kuuluvat majakompleksi koos sauna ja ööbimisvõimalusega.

Me ei tee äri

Eesti Langevarjuklubi on nii vormilt kui sisult mittetulundusühing. Meie eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, vaid klubiliikmetele paremate hüppetingimuste ja võimaluste loomine. Meil ei ole omanikku ja me suuname kogu teenitud raha klubi lennuki ja infrastruktuuri hoidmiseks ja arendamiseks. Klubi meeskond teeb asju rõõmust ja armastusest langevarjuspordi vastu, mitte raha pärast.