Klubi korraline üldkoosolek (korduskoosolek) 6. juulil

Klubi korraline üldkoosolek (korduskoosolek) 6. juulil

 

Lp Eesti Langevarjuklubi liige,

6. juulil 2016. aastal (kolmapäev) algusega kell 18.30 toimub Eesti Langevarjuklubi ruumides aadressil Türi tn 10c, Tallinn klubi korraline üldkoosolek (korduskoosolek).

Käesolev kutse avalikustatakse klubi veebilehel; klubiliikmetele muul viisil eraldi kutseid ei saadeta.

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2016. aasta tegevusplaani ja eelarve, sh liikmemaksu suuruse kinnitamine

Lisainfo päevakorrapunktide osas:

Päevakorrapunkt 1:

Majandusaasta aruanne on kättesaadav enne üldkoosoleku toimumist intranetis ametlike teadaannete all.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2015. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2:

Ülevaade 2016. aasta hooaja kavandatavatest tegevustest ja eelarvest esitatakse üldkoosolekul. Liikmemaksu suuruse osas teeb juhatus järgmise ettepaneku.
Liikmemaksu püsiosa (aastamaks) 2016. aastal on 65 eurot. Liikmemaksu muutuvosa (hüppepileti) hinna määramine on juhatuse pädevuses ning otsustatakse jooksvalt vastavalt kasutatavale lennutehnikale ning muudele asjakohastele teguritele. Juhatus teeb ettepaneku jätta koolitustel osalejate liikmemaksu suurused (kursusehinnad) juhatuse pädevusse.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2016. aasta eelarve ja liikmemaksu suurused vastavalt juhatuse ettepanekutele.

Anton Sigal
Eesti Langevarjuklubi president

Jaga postitust