Üldkoosolek ja korduskoolitus 27.-28. märtsil

Üldkoosolek ja korduskoolitus 27.-28. märtsil

 

Reedel, 27. märtsil 2015 algusega kell 18.30 toimub klubi ruumides (Tallinn, Türi tn 10c) Eesti Langevarjuklubi traditsiooniline hooaja alguse korduskoolitus. Järgmisel päeval, laupäeval, 28. märtsil kell 19 toimub samas ka klubi korraline üldkoosolek.

Korduskoolitus reedel, 27. märtsil

Eesti Langevarjuklubi igakevadine korduskoolitus toimub seekord reedel, 27. märtsil algusega kell 18.30 klubiruumides (Türi tn 10C, Tallinn).Koolituseks tuleks aega arvestada umbes kella 22-ni, edasi saun ja langevarjuvideod.

KorduskoolitusKorduskoolitus on kohustuslik kõigile hüppajatele, kel ei ole veel vähemalt A-kategooria pädevust. Traditsiooniliselt osaleb korduskoolitusel siiski enamus klubiliikmed, sest ka suure kogemusega hüppajatele tuleb kasuks kord aastas oma teadmisi värskendada. Korduskoolitusel osalemine on klubi liikmetele tasuta.

Alla A-kategooria hüppajad, kes ei saa mingil põhjusel kevadisel korduskoolitusel osaleda, võivad selle asemel kuulata vabalt valitud algkursust (samuti klubi liikmetele tasuta). Esimeste kursuste kuupäevad avaldame lähinädalatel.

Korduskoolitusele rega siin: http://reg.skydive.ee/?sid=661
Või siin: https://www.facebook.com/events/1552003931741854/

Üldkoosolek laupäeval, 28. märtsil

Koosoleku päevakord on järgmine:

2014. majandusaasta aruande kinnitamine
2015. aasta tegevusplaani ja eelarve, sh liikmemaksu suuruse kinnitamine

Lisainfo päevakorrapunktide osas:

Päevakorrapunkt 1:
Majandusaasta aruanne on kättesaadav enne üldkoosoleku toimumist intranetis ametlike teadaannete all. Koosolekul annab juhatus aruande kohta selgitusi ning revident annab aruande kohta oma arvamuse.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2014. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2:
Ülevaade 2015. aasta hooaja kavandatavatest tegevustest ja eelarvest esitatakse üldkoosolekul. Liikmemaksu suuruse osas teeb juhatus järgmise ettepaneku.Liikmemaksu püsiosa (aastamaks) 2015. aastal on 65 eurot. Liikmemaksu muutuvosa (hüppepileti) hinna määramine on juhatuse pädevuses ning otsustatakse jooksvalt vastavalt kasutatavale lennutehnikale ning muudele asjakohastele teguritele. Juhatus teeb ettepaneku jätta koolitustel osalejate liikmemaksu suurused (kursusehinnad) juhatuse pädevusse.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2015. aasta eelarve ja liikmemaksu suurused vastavalt juhatuse ettepanekutele.

== TÄHTIS ==

Kui Sa ise kohale tulla ei saa, volita klubikaaslast, kes kindlasti tuleb.Volikirja võid teha kas:

1) paberil, omakäelise allkirjaga ja saada see aadressil Eesti Langevarjuklubi, Türi tn.10c, 11313 Tallinn või anna klubikaaslasele kaasa;
2)  digiallkirjastatult ja saada aadressile anton@skydive.ee

Kvoorumi kokkusaamiseks on vajalik Sinu kohaletulek või volituse andmine.

VOLIKIRJA NÄIDIS:

Mina, <VOLITAJA NIMI>, volitan käesolevaga <VOLITATAVA NIMI> esindama mind Eesti Langevarjuklubi korralisel üldkoosolekul, mis toimub 28. märtsil 2015. a. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Juhul, kui koosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise tõttu otsustusvõimeline, kehtib käesolev volikiri ka uuesti kokkukutsutaval üldkoosolekul.

<KUUPÄEV> <ALLKIRI>

Kes on kaugemalt tulemas, siis korduskoolituse ja üldkoosoleku vahelisel ööl saab klubis loomulikult ka ööbida (magamiskott jm ööbimise asjad võta kaasa).

Jaga postitust