Teenistuskohustuste täitmisel viga saanud kaitseväelased kogunevad Raplasse langevarjuga hüppama

Teenistuskohustuste täitmisel viga saanud kaitseväelased kogunevad Raplasse langevarjuga hüppama

 

Kolmapäeval, 4. juunil kogunevad teenistuskohustuste täitmisel raskelt viga saanud kaitseväelased Rapla lennuväljale langevarjuga hüppama. Üritus toimub Eesti Kaitseväe Tugikeskuse, Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Eesti Langevarjuklubi koostöös.

Kaitseväe Tugikeskus toetab viga saanud sõjamehi erinevate programmidega, idee mehed langevarjuga hüppama tuua tuli USA kolleegidelt – USA-s toimib sarnane Wounded Warrior programm juba aastaid. Raplas sooritavad kümmekond kaitseväelast tandemhüppe koos Eesti Langevarjuklubi instruktoritega, kes on Kaitseliidu liikmed. Lendavad õhuväe piloodid õhuväe lennukiga AN-2, hüpped jäädvustavad vabalangemises videolindile samuti Kaitseliidu liikmetest Eesti Langevarjuklubi kogenud hüppajad.

Kaitseväe kapteni ja Eesti Langevarjuklubi instruktori Martin Jõesaare sõnul on missioonidel viga saanud kaitseväelased pidanud oma töös väga palju raskeid hetki läbi elama. „Kindlasti ei saa me neid mälestusi olematuks muuta, aga me saame neile vähemalt ühe meeldiva kogemuse juurde anda. Need mehed väärivad tänu selle eest, mis nad Eesti riigi heaks teinud on!“

Ürituse planeeritud algusaeg on kolmapäeval, 4. juunil kell 16 ning see toimub sobiva ilma korral. Kui ilm hüppamist ei soosi, lükkub üritus edasi.

Kaitseväe Tugikeskus korraldab kaitseväelaste, eeskätt vigastada saanute sotsiaalset, psühholoogilist ja meditsiinilist toetust. Lisaks rehabilitatsioonile toetab tugikeskus vigastatud kaitseväelaste sportimisvõimalusi, korraldab laagreid ja üritusi vigastatutele ning nende
peredele.

Eesti Langevarjuklubi on 1999. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on oma liikmetele parimate hüppetingimuste ja arenguvõimaluste loomine ning Eesti langevarjuspordi edendamine. Mitmed Eesti Langevarjuklubi liikmed on tegevad ka Kaitseväes ja Kaitseliidus.

 

Lisainfo:
Martin Jõesaar
Eesti Kaitseväe kapten
Eesti Langevarjuklubi instruktor
tel. 55911056

Jaga postitust