Eesti Langevarjuklubi leinab lahkunud sõpra

Eesti Langevarjuklubi leinab lahkunud sõpra

19. juulil u kell 11:20 Kuusiku lennuväljal toimunud õnnetusjuhtumi käigus hukkus langevarjur. Eesti Langevarjuklubi lennuk Britten Norman Islanderi mootorid olid käivitatud ja lennuk valmistus langevarjurite ülesviimiseks 3,5 km kõrgusele. Tõusule minejad olid sisenemas lennukisse, kui üks langevarjuritest ootamatult töötava propelleri ette astus. Õnnetusest teavitati kohe ka Päästeametit. Langevarjur hukkus koheselt.

Tegemist oli 224 hüpet sooritanud kogenud naislangevarjuriga. Lennukisse sisenemine toimus vastavalt ettenähtud reeglitele. Langevarjuri lennukisse sisenemise tee trajektoorist kõrvalekaldumise põhjus on teadmata, ühtegi silmnähtavat häirivat tegurit selliseks käitumiseks polnud. Õnnetusjuhtumi asjaolude selgitamisega tegeleb Politsei.

Eesti Langevarjuklubi tunneb kaasa hukkunu omastele ja leinab kurbusega lahkunud sõpra.

Lugupidamisega
Maie Kütt
Eesti Langevarjuklubi president

Jaga postitust